PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
PÉNZVISSZATÉRÍTÉS POROTHERM TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerbergerakcio.hu weboldalon feltüntetett pénzvisszatérítési lehetőséggel kapcsolatban alkalmazandóak. 

 1. Szolgáltató adatai

1.1. A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetők el.

 1. Pénzvisszatérítési lehetőség

2.1. A WIENERBERGER zRt. pénzvisszatérítést fizet azon természetes személyek (a továbbiakban: Igénylők) részére, akik 2021. február 8. és 2021. március 31. napja között a WIENERBERGER zRt. kereskedő partnereitől (a továbbiakban: Partnerek) vagy a Partnerek viszonteladóitól (a továbbiakban: Viszonteladók) az alábbi bármely, WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékből (a továbbiakban: Termékek), legalább az alábbi mennyiségben vásárolnak:

Terméktípus

Minimális termékmennyiség (raklap)

Pénzvisszatérítés maximális összege (bruttó Ft)

1.

Porotherm 30 N+F

22

100.000,-

2.

Porotherm 30 N+F Profi

22

100.000,-

4.

Porotherm 30 N+F Profi Dryfix

22

100.000,-

6.

Porotherm 30 Klíma

22

100.000.-

7.

Porotherm 30 Klíma Profi

22

100.000,-

9.

Porotherm 30 Klíma Profi Dryfix

22

100.000,-

11.

Porotherm 38 N+F

30

100.000,-

12.

Porotherm 38 Klíma

30

100.000,-

13.

Porotherm 38 Klíma Profi

30

100.000,-

15.

Porotherm 38 Klíma Profi Dryfix

30

100.000,-

17.

Porotherm 44 Klíma

36

100.000,-

18.

Porotherm 44 Klíma Profi

36

100.000,-

20.

Porotherm 44 Klíma Profi Dryfix

36

100.000,-

2.2. Igénylőnként csak egyszeri pénzvisszatérítés lehetséges.

2.3. Kivitelezéssel érintett ingatlanonként (természetbeni cím vagy helyrajzi szám) csak egyszeri pénzvisszatérítés lehetséges.

 1. Pénzvisszatérítésre jogosultak

3.1. Pénzvisszatérítésre jogosult az az Igénylő, aki 

 • Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkezik; 
 • a Termékeket saját felhasználás céljából vásárolja meg; 
 • a Termékeket 
  • a WIENERBERGER zRt. által szervezett (WIENERBERGER zRt.-vel szerződött) fuvarozótól veszi át (a továbbiakban: WB Kiszállítás); vagy
  • a Partnertől, a Viszonteladótól, vagy bármelyikük által szervezett fuvarozótól veszi át (a továbbiakban: Kereskedői Kiszállítás); valamint
 • teljesíti a jelen Szabályzatban foglaltakat. 

Saját felhasználásnak minősül a Termékek Igénylő tulajdonában álló ingatlanon található épületbe történő beépítése. 

3.2. Pénzvisszatérítésre nem jogosult az az Igénylő, aki

 • a WIENERBERGER zRt. vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója;
 • építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket és a Viszonteladókat is –, vagy épületek kivitelezésével foglalkozó személy vezető tisztségviselője, tagja, vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója; 
 • építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket és a Viszonteladókat is – vagy, épületek kivitelezésével foglalkozó egyéni vállalkozó vagy annak hozzátartozója; vagy
 • nem teljesíti a jelen Szabályzatban foglaltakat.
 1. Pénzvisszatérítés feltételei

4.1. Regisztráció

4.1.1. Az Igénylő 

 • WB Kiszállítás esetén legkésőbb 2021. április 31.  (péntek) 24 óráig,
  • Kereskedői Kiszállítás esetén a kiszállítást követő 15 napon belül, de legkésőbb 2020. április  15 . (csütörtök) 24 óráig 

jogosult regisztrálni (a továbbiakban: Regisztráció) a www.wienerbergerakcio.hu/porotherm honlapon. Az Igénylő a Regisztrációval elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kereskedői Kiszállítás esetén – amennyiben valamennyi, jelen Szabályzatban foglalt feltétel teljesül – az Igénylő a pénzvisszatérítés

 • maximális összegére jogosult, ha a kiszállítást követő 8. napig regisztrál;
 • maximális összegének 50%-ára jogosult, ha a kiszállítást követő 9. és 15. napja közötti időszakban regisztrál.

4.1.2. A sikeres Regisztrációhoz az alábbi adatok megadása, dokumentumok feltöltése szükséges:

 • Igénylő adatai (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a kivitelezéssel érintett ingatlan természetbeni címe vagy helyrajzi száma, bankszámlaszám);
 • Kereskedői Kiszállítás esetén a Termékek kivitelezéssel érintett ingatlanra történő kiszállításának időpontja;
 • Termékek megvásárlását igazoló számla;
 • Termékek szállítását igazoló szállítólevél.

A Regisztráció a pénzvisszatérítési igény (a továbbiakban: Igény) bejelentésének minősül az Igénylő részéről.

4.1.3. Az Igénylő a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja.

4.1.4. A WIENERBERGER zRt. a Regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a Regisztrációkor megadott Igénylői e-mail címre nem érkezik meg, az Igénylő köteles ezt haladéktalanul jelezni az info@wienerberger.hu e-mail címre.

4.1.5. A WIENERBERGER zRt. és az Igénylő között a Regisztráció, a Visszaigazolás, valamint a jelen Szabályzat szerinti tartalommal szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

4.2. Számlával, szállítólevéllel kapcsolatos követelmények

4.2.1. A pénzvisszatérítés azon Termékek vonatkozásában lehetséges, amelyeket 2021. február 8. és 2021. március 31. napja közötti időszakban vásárolnak, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik. 

4.2.2. A WIENERBERGER zRt. csak olyan számlamásolatot fogad el, 

 • amelyet a Partner vagy a Viszonteladó bocsátott ki;
 • amely olvasható; 
 • amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmaz;
 • amelyen a Termék egyértelműen beazonosítható;
 • amelyen az Igénylő Regisztráció során megadott adataival azonos adatok szerepel. 

4.2.3. Az Igénylő a számlát és a szállítólevelet kizárólag úgy jogosult feltölteni, hogy azokon szereplő adatok átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ha ez nem biztosított, és ebből a WIENERBERGER zRt.-nek költsége, kára származik, azért az Igénylő felelős.

4.2.4. A WIENERBERGER zRt. fenntartja magának a jogot a számla, illetve a szállítólevél valódiságának és eredetének a felülvizsgálatára. 

4.3. Ellenőrzés Kereskedői Kiszállítás esetén

4.3.1. Kereskedői Kiszállítás esetén a WIENERBERGER zRt. vagy megbízottja (a továbbiakban: Ellenőrzéssel Megbízott) jogosult a Regisztráció időpontját követő 5 munkanapon belül, 9 és 16 óra közötti időpontban a kivitelezés helyszínén ellenőrizni, hogy a Termékek rendelkezésre állását a kivitelezéssel érintett ingatlan területén. A WIENERBERGER zRt. előzetesen, telefonos úton tájékoztatja az Igénylőt az ellenőrzés várható időpontjáról.  A WIENERBERGER zRt. vagy megbízottja jogosult a Termékekről fotódokumentációt (a továbbiakban: Fotódokumentáció) készíteni. 

4.3.2. Az Igénylő köteles biztosítani, hogy a WIENERBERGER zRt. vagy megbízottja a Fotódokumentáció elkészítése céljából a kivitelezéssel érintett ingatlan területére bejusson, valamint köteles közvetlenül vagy meghatalmazottja útján írásban megerősíteni, hogy az Ellenőrzéssel Megbízott az ellenőrzést lefolytatta.

4.3.3. Az Igénylő köteles a 4.3.1.-4.3.2. pontban foglaltakról előzetesen tájékoztatni a fenti időszakban az érintett ingatlan területén jogszerűen tartózkodó személyeket.

4.3.4. Amennyiben a Fotódokumentáció elkészítése olyan okból nem lehetséges, amelyért az Igénylő felelős (pl. Termékek nem állnak rendelkezésre a kivitelezéssel érintett ingatlanon; a bejutás nem lehetséges az ingatlan területére stb.), úgy az az Igénybejelentés elutasítását megalapozó oknak minősül.

 1. Pénzvisszatérítés kifizetése

5.1. A WIENERBERGER zRt. valamennyi bejelentett Igényt megvizsgál 2021. április 31. napjáig. 

5.2. A jelen Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén a WIENERBERGER zRt. a pénzvisszatérítést 2020. május 15. napjáig megfizeti az arra jogosult Igénylőnek. A megfizetés az Igénylő által a Regisztráció során megadott bankszámlaszámra való átutalással történik. 

5.3. Amennyiben az Igénybejelentés a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, a WIENERBERGER zRt. elutasítja azt. A WIENERBERGER zRt. az elutasításról és annak okáról e-mail útján tájékoztatja az Igénylőt.

 1. Szerződés megszüntetése

6.1. Az Igénylő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha az Igénylő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: WIENERBERGER zRt.; postai cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; e-mail cím: info@wienerberger.hu. Az Igénylő ebből a célból felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is. 

Az Igénylő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. A WIENERBERGER zRt. jogosult elállni a Szerződéstől, ha a pénzvisszatérítés jelen Szabályzatban foglalt feltételei nem állnak fenn. Az Igény elutasításának Igénylővel való, 5. pont szerinti közlése a WIENERBERGER zRt. elállásának minősül.

 1. Adatkezelés

7.1. A WIENERBERGER zRt. a jelen Szabályzat szerinti pénzvisszatérítés lebonyolítása során a személyes adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli. 

 1. Felhasználási jogok

8.1. A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt álnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

 1. Digitális adattartalommal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A www.wienerbergerakcio.hu honlap használata az Igénylő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a WIENERBERGER zRt. javasolja, hogy az Igénylő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénylő számítógépén található adatok védelme az Igénylő feladata.

A fenti honlapra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a WIENERBERGER zRt. külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a fenti honlapot valamely más oldal részeként jelenítse meg.

9.2. A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A www.wienerbergerakcio.hu honlap a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az interneten keresztül – HTML formátumú honlapján – az Igénylő számára. Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénylőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A Regisztráció feltételezi, hogy az Igénylő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A WIENERBERGER zRt. nem felelős az interneten felmerülő működési hibákért, amelyek bármely okból akadályozzák a Regisztrációt.

 1. A fogyasztói jogok érvényesítése

10.1. Panasz

Az Igénylő a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) vagy +36 1 / 464 7030, +36 1 / 464 7040 telefonszámokon vagy szóban, illetve az info@wienerberger.hu e-mail címen, továbbá a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg.

A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Igénylő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Igénylőnek átadja;
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. indokolja.

10.2. Békéltető Testület

Illetékes testület: 

Az Igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Bővebb információ: http://www.bekeltetes.hu/

10.3. Fogyasztóvédelmi hatóság

Illetékes hatóság: 

Az Igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.).

10.4. Európai online vitarendezési platform

Az Igénylőknek lehetőségük van a Szerződéssel összefüggő határon átnyúló, fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése:    

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

Az Igénylők a jogvitákat – regisztrációt követően – kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

 1. Hatály

11.1. Jelen Szabályzat 2021 február 8. napjától 2021. május 31. napjáig hatályos.

 1. Egyéb rendelkezések

12.1. A WIENERBERGER zRt. és az Igénylő a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

12.2. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt az Igénylő info@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén az Igénylő részére megküldi.

12.3. A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján Termékeket nem értékesít. A WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékek a WIENERBERGER zRt. Partnereinél vagy azok Viszonteladóinál megvásárolhatóak.

12.4. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.