PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT PÉNZVISSZATÉRÍTÉS TONDACH TETŐCSERÉP VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) által nyújtott, www.wienerbergerakcio.hu weboldalon feltüntetett pénzvisszatérítési lehetőséggel kapcsolatban alkalmazandóak.

1.Szolgáltató adatai

1.1.​A WIENERBERGER zRt.-vel kapcsolatos információk az Impresszum menüpont alatt érhetők el.

2.Pénzvisszatérítési lehetőség

2.1.​A WIENERBERGER zRt. pénzvisszatérítést fizet azon természetes személyek (a továbbiakban: Igénylők) részére, akik 2020. szeptember 17. és 2020. november 15. napja között minimum 120 m2 Fusion Color, illetve Fusion Protect felületkezelt TONDACH Twist, Bolero, Rumba, Inspira, Tangó Plus, Palotás, Tangó, Hódfarkú, Táska, Kékes és/vagy Pilis terméket (a továbbiakban: Termékek) vásárolnak a WIENERBERGER zRt. kereskedő partnereitől (a továbbiakban: Partnerek) vagy aPartnerek viszonteladóitól (a továbbiakban: Viszonteladók).

​A pénzvisszatérítés összege:

bruttó 40.000, – Ft az alábbi Termékek esetén:
 

Twist FusionColor terrakotta

Twist FusionColor terrabarna

Bolero FusionColor terrakotta

Bolero FusionColor terrabarna

Rumba FusionColor terrakotta

Tangó Plus FusionColorterrakotta

Inspira FusionColor terrakotta

Palotás FusionColor terrakotta

Tangó Natur téglavörös

Tangó FusionColor terrakotta

Hódfarkú Natur téglavörös

Táska Natur téglavörös

Kékes Natur téglavörös

Pilis Natur téglavörös

 

bruttó 60.000, – Ft az alábbi Termékek esetén:

Twist FusionProtect piros

Twist FusionProtect rézbarna

Twist FusionProtect barna

Bolero FusionProtect piros

Bolero FusionProtect rézbarna

Bolero FusionProtect barna

Rumba FusionProtect piros

Rumba FusionProtect rézbarna

Rumba FusionProtect barna

Tangó Plus FusionProtect piros

Tangó Plus FusionProtect rézbarna

Tangó Plus FusionProtect barna

Palotás FusionProtect antik

Hódfarkú FusionProtect piros

Hódfarkú FusionProtect antik

Hódfarkú FusionProtect rézbarna

Hódfarkú FP sötétbarna

Táska FusionProtect piros

Táska FusionProtect antik

Kékes FusionProtect piros

Kékes FusionProtect antik

Pilis FusionProtect piros

Pilis FusionProtect antik

 
bruttó 100.000, – Ft az alábbi Termékek esetén:
 

Twist FusionProtect antracit

Twist FusionProtect néró

Bolero FusionProtect antracit

Bolero FusionProtect néró

Rumba FusionProtect antracit

Inspira FusionProtect antracit

Inspira FusionProtect titán

Hódfarkú FusionProtect fekete

 

2.2.​Igénylőnként csak egyszeri pénzvisszatérítéslehetséges.

2.3.​Kivitelezéssel érintett ingatlanonként (természetbeni cím vagy helyrajzi szám) csak egyszeri pénzvisszatérítés lehetséges.

3.Pénzvisszatérítésre jogosultak

3.1.​Pénzvisszatérítésre jogosult az az Igénylő, aki

Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkezik;
a Termékeket saját felhasználás céljából vásárolja meg;
a Termékeket
o a WIENERBERGER zRt. által szervezett (WIENERBERGER zRt.-vel szerződött) fuvarozótól veszi át; vagy
o a Partnertől, a Viszonteladótól, vagy bármelyikük által szervezett fuvarozótól veszi át – a jelen pont szerinti korlátozásokkal; és
teljesíti a jelen Szabályzatban foglaltakat.

Saját felhasználásnak minősül a Termékek Igénylőtulajdonában álló ingatlanon található épületbe történő beépítése.

Amennyiben az Igénylő a Termékeket a Partnertől, a Viszonteladótól, vagy bármelyikük által szervezett fuvarozótól veszi át, a WIENERBERGER zRt. eseti jelleggel járul hozzá a pénzvisszatérítéshez. A WIENERBERGER zRt. hozzájárul a pénzvisszatérítéshez, ha

a WIENERBERGER zRt. által kiállított szállítólevél alapján megállapítható, hogy
o a Termékeket a Partner vagy a Viszonteladó vetteát a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozótól;
o a Termékeket az Igénylő azért nem a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozótól vette át, mert a WIENERBERGER zRt. által szervezett fuvarozó – objektív, külső körülmények miatt – nem tudta a Termékeket az Igénylő részére átadni; valamint
a pénzvisszatérítési jogosultság jelen pont szerinti, további feltételei fennállnak.

3.2.​Pénzvisszatérítésre nem jogosult az az Igénylő, aki

a WIENERBERGER zRt. vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója;
építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket is–, tetők- vagy épületek kivitelezésével foglalkozó személy vezető tisztségviselője, tagja, vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója;  
építőanyag-kereskedelemmel – ideértve a Partnereket is–, tetők- vagy épületek kivitelezésével foglalkozó egyéni vállalkozó vagy annak hozzátartozója; vagy
nem teljesíti a jelen Szabályzatban foglaltakat.

4.Pénzvisszatérítés feltételei

4.1.​Regisztráció

4.1.1.​Az Igénylő legkésőbb 2020. december 15. (kedd) 24 óráig jogosult regisztrálni a www.wienerbergerakcio.hu honlapon. Az Igénylő a regisztrációval (a továbbiakban: Regisztráció) elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.1.2.​A sikeres Regisztráció az alábbi adatok megadása, dokumentumok feltöltése szüksége:

Igénylő adatai (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, akivitelezéssel érintett ingatlan természetbeni címe vagy helyrajzi száma, bankszámlaszám);
Termékek megvásárlását igazoló számla;
Termékek szállítását igazoló szállítólevél.

A Regisztráció a pénzvisszatérítési igény (a továbbiakban: Igény) bejelentésének minősül az Igénylőrészéről.

4.1.3.​Az Igénylő a Regisztráció lezárása során köteles ellenőrizni a megadott adatait. Amennyiben hibát talál a megadott adatokban, azt a Regisztráció lezárását megelőzően kijavíthatja, módosíthatja.

4.1.4.​A WIENERBERGER zRt. a Regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld a Regisztráció során megjelölt e-mail címre. Amennyiben a Visszaigazolás a jelen pont szerinti határidőn belül a Regisztrációkor megadott Igénylői e-mail címre nem érkezik meg, az Igénylőköteles ezt haladéktalanul jelezni az info@wienerberger.hu e-mail címre.

4.1.5.​A WIENERBERGER zRt. és az Igénylő között a Regisztráció, a Visszaigazolás, valamint a jelen Szabályzat szerinti tartalommal szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

4.2.​Számlával, szállítólevéllel kapcsolatos követelmények

4.2.1.​A pénzvisszatérítés azon Termékek vonatkozásában lehetséges, amelyeket 2020. szeptember 17. és 2020. november 15. napja közötti időszakban vásárolnak, azaz a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló számla kelte ebbe az időszakba esik.

4.2.2.​A WIENERBERGER zRt. csak olyan számlamásolatot fogad el,

amelyet a Partner vagy a Viszonteladó bocsátott ki;
amely olvasható;
amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmaz;
amelyen a Termék egyértelműen beazonosítható;
amelyen az Igénylő Regisztráció során megadott adataival azonos adatok szerepel.

4.2.3.​Az Igénylő a számlát és a szállítólevelet kizárólag úgy jogosult feltölteni, hogy azokon szereplő adatok átadására, továbbítására megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Ha ez nem biztosított, és ebből a WIENERBERGER zRt.-nek költsége, kára származik, azért az Igénylő felelős.

4.2.4.​A WIENERBERGER zRt. fenntartja magának a jogot a számla, illetve a szállítólevél valódiságának és eredetének a felülvizsgálatára.

5.Pénzvisszatérítés kifizetése

5.1.​A WIENERBERGER zRt. valamennyi bejelentett Igényt megvizsgál 2020. december 31. napjáig.

5.2.​A jelen Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén a WIENERBERGER zRt. a pénzvisszatérítést 2021. január 15. napjáig megfizeti az arra jogosult Igénylőnek. A megfizetés az Igénylő által a Regisztráció során megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.

5.3.​Amennyiben az Igénybejelentés a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, a WIENERBERGER zRt. elutasítja azt. A WIENERBERGER zRt. az elutasításról és annak okáról e-mail útján tájékoztatja az Igénylőt.

6.Szerződés megszüntetése

6.1.​Az Igénylő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha az Igénylő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: WIENERBERGER zRt.; postai cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.; e-mail cím: info@wienerberger.hu. Az Igénylő ebből a célból felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is.

Az Igénylő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2.​A WIENERBERGER zRt. jogosult elállni a Szerződéstől, ha a pénzvisszatérítés jelen Szabályzatban foglalt feltételei nem állnak fenn. Az Igény elutasításának Igénylővel való, 5. pont szerinti közlése a WIENERBERGER zRt. elállásának minősül.

7.Adatkezelés

7.1.​A WIENERBERGER zRt. a jelen Szabályzat szerinti pénzvisszatérítés lebonyolítása során a személyesadatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató szerintkezeli.

8.Felhasználási jogok

8.1.​A honlapon található szöveges, grafikus, képi stb. elemek szerzői jogi védelem alatt álnak. A honlap tartalmának felhasználása a WIENERBERGER zRt. előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

9.Digitális adattartalommal kapcsolatos rendelkezések

9.1.​A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A www.wienerbergerakcio.hu honlap használata az Igénylő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a WIENERBERGER zRt. javasolja, hogy az Igénylő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénylőszámítógépén található adatok védelme az Igénylőfeladata.

A fenti honlapra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a WIENERBERGER zRt. külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a fenti honlapot valamely más oldal részeként jelenítse meg.

9.2.​A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

​A www.wienerbergerakcio.hu honlap a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az interneten keresztül – HTML formátumú honlapján – az Igénylő számára. Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében azIgénylőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére. A Regisztráció feltételezi, hogy az Igénylő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A WIENERBERGER zRt. nem felelős az interneten felmerülő működési hibákért, amelyek bármely okból akadályozzák a Regisztrációt.

10.A fogyasztói jogok érvényesítése

10.1. ​Panasz

Az Igénylő a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) vagy +36 1 / 464 7030, +36 1 / 464 7040 telefonszámokon vagy szóban, illetve az info@wienerberger.hu e-mail címen, továbbá a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg.

A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Igénylőa panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) ​személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Igénylőnak átadja;

b) ​telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. indokolja.

10.2. ​Békéltető Testület

Illetékes testület:

– ​Az Igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

– ​A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; tel.: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).

Bővebb információ: http://www.bekeltetes.hu/

10.3. ​Fogyasztóvédelmi hatóság

Illetékes hatóság:

– ​Az Igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint;

– ​A WIENERBERGER zRt. székhelye szerint: Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u.19. III. em.).

10.4. ​Európai online vitarendezési platform

Az Igénylőknek lehetőségük van a Szerződéssel összefüggő határon átnyúló, fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése:    

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az Igénylők a jogvitákat – regisztrációt követően – kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

11.Hatály

11.1.​Jelen Szabályzat 2020. szeptember 17. napjától 2021. január 15. napjáig hatályos.

12.Egyéb rendelkezések

12.1.​A WIENERBERGER zRt. és az Igénylő a Szerződést elektronikus úton, magyar nyelven kötik meg.

12.2.​A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A WIENERBERGER zRt. a Szerződést iktatja, azt az Igénylő info@wienerberger.hu e-mail címre küldött kérése esetén az Igénylő részére megküldi.

12.3.​A WIENERBERGER zRt. a Szerződés alapján Termékeket nem értékesít. A WIENERBERGER zRt. által forgalmazott termékek a WIENERBERGER zRt. Partnereinél vagy azok Viszonteladóinálmegvásárolhatóak.

12.4.​A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.